2021.12.10-én bejegyzésre került a 2021.11.08-án lérejött Alapító Okirat alapján az Aorom Alapítvány.

Az Alapítvány célja

  • A gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének, készségeinek, képességeinek, ismereteinek, jártasságainak, érzelmi és akarati tulajdonságainak, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése, önálló életvitelre és céljaik elérésének támogatása, valamint tehetséggondozása, a fiatalok társadalmi leszakadásának megelőzése, a gyermekek környezetükre érzékeny, felelős felnőttekké történő válásának segítése.
  • A gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek oktatásának, nevelésének elősegítése, az egyéni belső erőforrások, képességek fejlesztése, egészséges önértékelés, valós önismeret kialakulásának segítése, a helyes egészségviselkedés, a tudatos egészségmegőrző és megoldásfókuszú szemléletmód kialakítása, egyéni ismereteik kiterjesztése, a mentális, lelki és fizikai egészség prevenció keretében történő megóvása, megőrzése, valamint helyreállításának segítése, az integrált személyiségű fiatal generáció pályaválasztásának, felnövekedésének az aktív, önálló, a társadalmi normák és értékeknek megfelelő életvitel, életút megvalósításának, a családalapítás, a helyes szociális, családi környezet kialakításának, megvalósításának támogatása, és az őket érintő szociális, társadalmi és egyéb problémák hatásainak enyhítése. Az ép és különleges nevelést igénylő, valamint hátrányos helyzetű gyermekek jogainak, a jövő nemzedékének érdekvédelme.
  • Az Alapítvány céljához kapcsolódóan hazai és nemzetközi oktató/nevelő, tanácsadó, fejlesztő, közösségformáló innovatív partnerségek, együttműködések, kutatási tevékenységek kialakítása, felkarolása. A fiatalok közösségi életben való aktív részvételének előmozdítása, a marginalizálódás és izoláció valamint annak fejlődésükre ható negatív hatásainak csökkentése, a képességeiket fejleszteni kívánó, tehetséges fiatalok felkarolása.
  • A több generációt is magába foglaló családok, a család, mint érték védelme és a családok jólétének erősítése, a családbarát szemlélet kialakításának elősegítése a családalapítás, a gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése, gyermekvállalás és egészséges életkezdet támogatása.

Adatok