AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK - szabadon választható elméleti

A TÖBBGENERÁCIÓS KAPCSOLATTARTÁS – MINDFULNESS - A GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁSBAN (Távoktatás)

Szakmacsoport: Gyógyszertári ellátás szakmacsoport (8)

Pontérték: 13 pont

A gyógyszer ellátás és értékesítés területén is fontos tényező az ügyfél-elégedettség, mert nem csak a gyógyszerpiaci termékek hasznossága az igazi érték, hanem a szolgáltatást, gondozást és értékesítést végző frontemberek kiszolgáló-tevékenységének minősége. A kereskedelmi és szolgáltató ágazathoz tartozó vállalkozások esetében, az elmúlt évek szakmai elemzései kimutatták, hogy költséghatékonyabb a már meglévő potenciális ügyfelek megtartása, mint a potenciális új ügyfelek megszerzése.

A gyógyszertári szakmai szereplők feladatai jelenleg átalakulóban vannak, hiszen- az elektronikus vényfelírás gyakorlata miatt-, valamint ebben a globális járványügyi helyzetben, egyre gyakrabban fordulnak a betegek hozzájuk szakmai tanácsért. Ennek következtében a gyógyszertári ellátásban dolgozók leterheltsége folyamatosan nő, a gondozás a szakmai tudáson kívül aktív figyelmet, empátiát, még több türelmet igényel.

A gyógyszertári ellátás, és értékesítés területén is nélkülözhetetlen és szükségszerű a marketing tevékenységen belüli „clienting” részterület. Hogyan érhető el, és tartható fenn hosszú távon a vevői elégedettség? Milyen törekvések vannak annak érdekében, amelyek a már meglévő potenciális vásárlók megtartására irányulnak. A gyógyszerellátás és értékesítés területén a vevők, mint végfogyasztók vonatkozásában igen széles az életkori specifikáció, ami a többgenerációs különbözőségből fakad. Fontos,hogy valamennyi korosztály életkorának, igényeinek megfelelően – így a potenciális törzsvásárlók megtartásával-, szakszerű, türelmes és empatikus kiszolgálásban, gondozásban részesüljön, így a kontaktus során a vevő egy pozitív „ügyfélélményt” él át, ami hosszú távú elköteleződést alakíthat ki benne.

STRESSZMENEDZSMENT-KONFLIKTUSKEZELÉS-MINDFULNESS JELENTŐSÉGE AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN (Távoktatás)

Pontérték távoktatás (e-learning): 13 pont

Pontérték jelenléti (tantermi): 12 pont

Szakmacsoport

1. Felnőtt ápolás és gondozás,  2. Gyermek ápolás és gondozás, 7. Fogászati ellátás, 11.Szülészeti ellátás, 16. Dietetika, 17.Természetgyógyász

Az egészségügyi szakdolgozókra különösen érvényes, hogy a legfőbb munkaeszközük a szaktudáson kívül, a saját személyiségük. Tevékenységük felelősségteljes és komplex, mivel részt vesznek az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. Jellemző a folyamatos túlterheltség, a növekvő munkamennyiség, az adminisztrációs terhek, a társadalom magas elvárása, de alapvetően a gondozás a szakmai tudáson kívül aktív figyelmet, empátiát, türelmet igényel.
A szakdolgozók számára az emberi személyiségtípusok alapismerete, az emberi reakciókhoz, viselkedésmódokhoz való hozzáértés, a konfliktus megoldásorientált stratégiájának ismerete, a tudatos figyelem, az aktív jelenlét (mindfulness) elsajátítása és alkalmazása prioritást élvez.

A szakdolgozó számára, az egyéni személyiségtípusa, a saját érzelmi megerősítését támogató szükségletek ismerete, a kommunikációs csatornáinak felismerése, az eddig alkalmazott saját konfliktusmegoldási stratégiájának, az egyéni mintáinak beazonosítása, a kiégés elleni preventív védekezés, valamint a tudatos figyelem, az aktív jelenlét fejlesztése innovatív megoldást jelent mind a szakmai tevékenységben, mind a magánélet vonatkozásában.

A továbbképzés által elsajátítható ismeretek, módszertani eszközök és technikák segítséget nyújthatnak a szakdolgozó helyes testi-lelki egyensúlyának kialakításában, fenntartásában. Pozitív hatással lehet az életminőségére, ami hatékony támogatást biztosít a mindennapi munkavégzésben, mert a betegekkel, a hozzátartozóikkal, az ellátó team tagjaival (többféle generáció, eltérő személyiségtípus,) való közvetlen kommunikációhoz, a bizalmi kapcsolat kialakításához, az eredményes együttműködés fenntartásához hosszú távon ez szükséges.