ÖNISMERETI KONZULTÁCIÓ

Az önismeret nem más, mint önmagunk tudatos fizikai, mentális, szellemi megismerése, amely során megismerhetjük többet között, érzéseinket, gondolatainkat, képességeinket, készségeinket, szándékainkat, személyiségünket meghatározó tulajdonságainkat. A valós önismeret segítségével képessé válunk önmagunk helyes érzékelésére, felismerjük reális igényeinket, szükségleteinket, mely támogatja önmegvalósításunkat. Az önismeret gyakorlása által feltárul, hogy milyen belső erőforrásaink, tulajdonságaink vannak, melyek tudatosításával és mozgósításával elérhetővé válik számunkra a minőségi javulás, ugyanakkor milyen tulajdonságok hiányoznak személyiségünkből ahhoz, hogy életminőségünk javuljon.

Önmagunk megismerése segít a párkapcsolat kialakításában, a helyes felnőttkori énképünk megteremtésében, így a családalapításhoz, gyermekvállaláshoz és a szülői szerep működtetéséhez, elengedhetetlen a helyes és valós önismeret.

Az élet egyik csodálatos és legszebb ajándéka, amikor nőként vagy férfiként szülővé válhatunk. A felnőttkori szerepeink közül a szülői feladatok ellátása talán a legnagyobb kihívás rendkívüli összetettsége miatt, és azért, mert optimális esetben egy teljes élethosszig tart. A gyermekvállalás, a gyermek megszületése alapvetően nagy hatással lesz a leendő szülőkre, hiszen az eddigi életvitel megváltozik, a párkapcsolat, és a társas kapcsolatok is átalakulhatnak. Az újszülött megérkezésének felhőtlen örömén túl, a kezdeti időben különböző nehézségeket élünk át szülőként, mert hirtelen változik meg az életünk mindennapi ritmusa, és teljesen új szereppel kell azonosulni.

Az önismereti konzultációkkal a célunk az, hogy a szülők megismerjék saját temperamentumukat, úgymint vérmérséklet, lelkület, melyek meghatározzák érzelmeik kialakulásának gyorsaságát, tartósságát, erősségét. Megismerjék a konfliktushoz való személyes viszonyulásukat, konfliktuskezelési stílusukat, az érzelmi megerősítést szolgáló egyéni szükségleteiket, saját és a közvetlen környezetében élő szeretteik érzelmi kommunikációs csatornáit, azért, hogy nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott és inspiráló környezetet tudjanak kialakítani.

Célunk, hogy a strukturált beszélgetéseken, konzultációkon az önismereti munka segítésével, az egyéni kompetenciák feltárásával, fejlesztésével, olyan személyes megoldásorientált szemléletmód alakulhasson ki, mely által az egyéni érzelmi elakadások megoldhatóvá válnak. A konzultációkon a gyakorlati önismeret által segítünk az egyéni belső erőforrások aktiválásában, ami újra-motiváló hatású, támogatja az asszertív kommunikáció elsajátítását, pozitívín hat a viselkedésre javul a konfliktuskezelési készség, és az önkifejezés hatékonysága.

Az érzéseinket, a gondolatainkat, képességeinket, készségeinket, a szándékainkat, egy egész életen át van lehetőségünk fejleszteni, tudatosabbá tenni, tökéletesíteni az önismeret folyamatos gyakorlásával.